Pouk o preklicu

Tiskaj vsebino

Pouk o preklicu

Preklicna pravica

Pravico imate preklicati to pogodbo v roku 14 dni brez navedbe vzrokov.

Rok za odstop znaša 14 dni od dneva dalje ko ste vi ali eden od vas določen tretji, ki ni špediter, blago privzel v last oz. vzel.

Da bi lahko uveljavili preklicno pravico, nas morate

PURE BIO D.O.O
Železnikova 18,2000 Maribor, Slovenija
Mob.: +386 41 955 315
Mail: slovenia@fitrabbit.si


s pomočjo nedvoumne izjave informirati (npr. preko pošte poslano pismo, preko faksa ali emaila) o vaši odločitvi, to pogodbo preklicati. Zato lahko uporabite priložen vzorec obrazca za preklic, vendar ta ni predpisan.
Za upoštevanje roka preklica je dovolj, da pošljete sporočilo o izvedbi pravice preklica pred potekom roka preklica.

Posledice preklica

Če to pogodbo prekličete, vam moramo vsa plačila, katera smo prejeli od vas vključno s stroški dobave (z izjemo dodatnih stroškov, ki iz tega izhajajo, da ste drugo vrsto dobave kot to od nas ponujeno najbolj ugodno standardno dobavo izbrali), nemudoma in najkasneje v roku ¸14 dni od dneva pri nas sprejetega plačilo vrniti. Za to vrnitev plačila uporabljamo enako plačilno sredstvo, kot ste ga pri prvotni transakciji uporabili, če ni z vami bilo izrecno nekaj drugega dogovorjeno; v nobenem primeru vam ne bomo zaračunali zaradi te vrnitve plačila dodatnih doplačil. Vrnitev plačila lahko zavrnemo, dokler ne dobimo nazaj blaga ali, da ste dokazali, da ste poslali blago nazaj, odvisno od tega, kateri je zgodnejši dan.

Blago morate nemudoma in v vsakem primeru najkasneje v času 14 dni od dneva, v katerem ste nas obvestili o preklicu te pogodbe, na

Povratni naslov je:

PURE BIO D.O.O
Železnikova 18,2000 Maribor, Slovenija
Mob.: +386 41 955 315
Mail: slovenia@fitrabbit.si


nazaj poslati ali predati. Rok je zajamčen, če odpošljete blago pred potekom roka 14 dni. Neposredne stroške vrnitve plačate vi sami.

Vi morate plačati morebitno izgubo vrednosti blaga samo takrat, če niste sami povzročili izgubo blaga na enem od testiranj kakovosti, lastnosti in načinu delovanja blaga z nepotrebnim ravnanjem z blagom.

Obrazec za preklic lahko dobite tukaj >>

Spremeniti na mobilno verzijo