Impresum

Tiskaj vsebino

Impresum

Voglsam GmbH
AUSTRIA 4492 Hofkirchen, Dorfplatz 5
Tel: +43 (0) 7225/703010
Faks: +43 (0) 7225/7030-3
Splet: www.fitrabbit.com
email: info@fitrabbit.com
Trgovina in predelava živil in pijač
FB-Nr: 81945h LG Enns
UID: ATU22624907
urad v skladu z ECG-ja: Bezirkshauptmannschaft Linz Land
Poslovodja: Thomas Voglsam

1. Kontaktni podatki za odstopno pravico:
Kontaktni podatki za izjavo o odstopu:

PURE BIO D.O.O
Železnikova 18,2000 Maribor, Slovenija
Mob.:
+386 040432432
Mail: tine@fitrabbit.si

Pozor: Izjava o odstopu preko email sporočila samo pri predložitvi elektronskega podpisa v skladu s SigG-jom.

2. Kontaktni podatki za varstvo podatkov:
PURE BIO D.O.O
Železnikova 18,2000 Maribor, Slovenija
Mob.:
+386 040432432
Mail: tine@fitrabbit.si


3. Omejitev odgovornosti
Vsebine te spletne strani so izdelane z največjo možno skrbnostjo. Vendar ponudnik ne prevzame nikakršnega jamstva za pravilnost, popolnost in aktualnost vsebin, ki so na razpolago. Uporaba vsebin spletne strani je na lastno odgovornost uporabnika. Imensko označeni prispevki podajajo mnenje vsakokratnega avtorja in ne vedno mnenje ponudnika. S samim koriščenjem spletne strani ponudnika ne pride do nikakršnega pogodbenega razmerja med uporabnikom in ponudnikom.

4. Eksterne povezave
Ta spletna stran vsebuje povezave k spletni strani tretjih (“eksterne povezave"). Te spletne strani so pod jamstvom vsakokratnih upravljavcev. Ponudnik je pri prvi povezavi eksternih povezav tuje vsebine preveril, če obstajajo morebitne obstoječe pravne kršitve. V tem času ni bilo vidnih nobenih pravnih kršitev. Ponudnik nima nikakršnega vpliva na trenutno in bodoče oblikovanje in na vsebine povezanih strani. Postavitev eksternih povezav ne pomeni, da si ponudnik lasti te pod povezavo navedene vsebine. Stalna kontrola eksternih povezav ni možna za ponudnika brez konkretnih opozoril na pravne kršitve. Pri vedenju o pravnih kršitvah se takšne vrste eksternih povezav nemudoma izbrišejo.

5. Avtorske pravice
Te na tej spletni strani objavljene vsebine urejajo avstrijske avtorske pravice. Vsaka od avstrijskih avtorskih pravic, nedovoljena uporaba potrebuje predhodno pisno soglasje ponudnika ali vsakokratnega lastnika pravic. To velja prav posebno za razmnoževanje, obdelavo, prevod, vnos, predelavo oz. reprodukcijo vsebin v datotekah ali drugih elektronskih medijih in sistemih. Vsebine in pravice tretjih so pri tem kot takšne označene. Nedovoljeno razmnoževanje ali posredovanje posameznih vsebin ali kompletnih strani ni dovoljeno in kaznivo. Dovoljena je samo izdelava kopij in prenos za osebno, privatno in nekomercialno uporabo.

Obračun spletne strani preko kreditne kartice poteka preko:

HUELLEMANN & STRAUSS ONLINESERVICES S.à r.l.
1, Place du Marché
L-6755 Grevenmacher
R.C.S. Luxembourg B 144133
E-Mail: info @ hso-services.com

Poslovodja:
Dipl. ekonomist Mirko Hüllemann
Heiko Strauß

Spremeniti na mobilno verzijo